Hội trường

GLHT8
Mã sản phẩm: GLHT8 

Tên sản phẩm: Bàn ghế hội trường 08