Hội trường

GLHT3
Mã sản phẩm: GLHT3 

Tên sản phẩm: Bàn ghế hội trường 03