Hội trường

GLHT4
Mã sản phẩm: GLHT4 
Tên sản phẩm: Phòng họp