Quầy lễ tân

GLR02
Mã sản phẩm: GLR02 

Tên sản phẩm: Quầy giao dịch 02