Hỏi đáp

Các loại sản phẩm của Gia Linh làm bằng gỗ gì?

* Các loại gỗ chủ yếu công ty sử dụng:

- Xoan Mộc

- Xoan Đào

* Công ty cũng sử dụng một số loại gỗ khác như Kiền Kiền, Căm Xe...để tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng.

* Tùy tính chất đơn hàng, công ty cũng có thể sử dụng loại gỗ theo yêu cầu khách hàng.