Hỏi đáp

Việc đặt hàng thực hiện như thế nào?

Các bước thực hiện đặt hàng và nhận đặt hàng như sau:

B1:  Khách hàng gởi bản vẽ phác thảo và các ý tưởng của mình.

B2: Công ty nghiên cứu yêu cầu của khách hàng và xác định có thể làm đơn hàng này hay không để báo lại cho khách hàng. Công ty sẽ có thể hỏi thêm các thông tin làm rõ nếu cần thiết.

B3: Căn cứ trên các thông tin khách hàng cung cấp, công ty sẽ lên bản thiết kế sơ bộ và gởi tới khách hàng xác nhận.

B4: Nếu bản vẽ đúng theo yêu cầu của khách hàng, công ty sẽ gởi bảng dự toán đến khách hàng. Khách hàng sẽ xác nhận lại cho công ty nếu đồng ý đặt hàng.

B5: Xác nhận đơn hàng và ký hợp đồng thi công

B6: Sau khi nhận được tiền đặt cọc, công ty sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng và thu xếp giao hàng trong thời gian sớm nhất theo quy định về thời gian giao hàng.