Cầu thang

GLCT12
Mã sản phẩm: GLCT12 

Tên sản phẩm: Cầu thang 12