Cầu thang

GLCT3
Mã sản phẩm: GLCT3 

Tên sản phẩm: Cầu thang 03