Cầu thang

GLCT2
Mã sản phẩm: GLCT2 

Tên sản phẩm: Cầu thang 02