Hỏi đáp

Làm sao mà biết được đâu là gỗ của cây nào (P3)
  
                                                       BẢNG PHÂN LOẠI MẪU GỖ_P3
 

Mít
Artocarpus heterophyllus
 

Mít nài
Artocarpus rigidus
 

Mức trung bộ
Wrightia annamensis
 

Mun
Diospyros mun
 

Nọng heo
Holopterea intergrifolia
 

Pơ mu
Fokiania hodginsii
 

Re gừng
Cinnamomum obtusifolium
 

Sang đào
Hopea ferrea
 

Săng mã nguyên
Carallia brachiata
 

Sao xanh
Hopea ferrea
 

Sấu tía
Sandoricum indicum
 

Sến mủ
Shorea roxburghii
 

Sữa
Alstonia scholaris
 

Táu muối
Vatica odorata
 

Tếch
Tectona grandis
 

Thị ba ngòi
Diospyros bangoiensis
 

Thị đen
Diospyros nitida
 

Thị đỏ
Diospyros eriantha
 

Thị quả đỏ
Diospyros rubra
 

Thông ba lá
Pinus khasya
 

Thông nàng
Podocarpus imbricatus
 

Thông nhựa
Pinus merkusiana
 

Trắc (sưa)
Dalbergia cochinchinensis
 

Trắc đen
Dalbergia nigrescens