Hỏi đáp

Làm sao mà biết được đâu là gỗ của cây nào? (P2)
  
                                                       BẢNG PHÂN LOẠI MẪU GỖ_P2
 

Cồng tía 
Calophyllum saigonensis
 

Dái ngựa
Swietenia macrophylla
 

Đa quả xanh
Ficus championii
 

Dâu da
Baccaurea sapida
 

Dầu đồng
Dipterocarpus tuberculatus
 

Dầu mít
Dipterocarpus costatus
 

Dầu song nàng
Dipterocarpus dyeri
 

Dẻ sừng
Pansainia thomsonii
 

Gáo vàng
Adina cordifolia
 

Giáng hương
Pterocarpus indicus
 

Giáng hương quả to
Pterocarpus macrocarpus
 

Giổi
Talauma gioi
 

Gõ biển
Sindora maritima
 

Gõ đỏ
Afzelia xylocarpa
 

Gội gác
Aphamiensis macrophilla
 

Gội nước
Amoora cucullata
 

Gõ mật
Sindora siamensis
 

Gõ lau
Sindora glabra
 

Hồng đào
Caujou sp
 

Kiền kiền
Hopea pierrei
 

Lim xanh
Erythrophloeum fordii
 

Lo bo
Brownlovia tabularis
 

Long não
Cinnamomum camphora
 

Máu chó lá nhỏ
Knema corticosa